KYC leverandør in Norge KYC AML tjeneste

Dette må i alle tilfeller gjøres dersom foretakene er i tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte. De samme opplysningene må innhentes om personer https://cryptodaily.no/bitcoin-code/ som eventuelt handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett på konto. Disse personene må også bekrefte identiteten ved gyldig legitimasjon. Bygg verifiseringsflyter i henhold til brukernes risikoprofiler, kjør automatisk ekstra kontroller basert …

KYC leverandør in Norge KYC AML tjeneste Leer más »